Om oss

Välkommen till Advokatfirman Nordgren – den enda advokatfirman i Spanien som drivs av svensk- och spanskspråkig advokat, som studerat juridik både i Spanien och Sverige. Advokatfirman Nordgren är en modern advokatfirma som erbjuder kvalificerat juridiskt biträde i frågor med koppling till Sverige eller Spanien. Juridiska frågor innebär många gånger ekonomiska eller personliga konsekvenser. Det är viktigt att ha tillgång till god rådgivning och biträde – särskilt om frågan har internationell anknytning. Vi har möjlighet att hjälpa dig inom flertalet rättsområden såsom fastighetsrätt, familjerätt, affärsjuridik, humanjuridik och internationell privaträtt.

Vi har ett arbetssätt som kännetecknas av en nära kontakt med klienten och en fortlöpande kommunikation under ärendets gång. Många gånger fungerar advokatfirman som klientens ”husadvokat” och biträder klienten löpande under en längre tid i frågor som rör verksamhet eller ägande i Spanien, samt i Sverige.

Verksamheten drivs av advokat Jonas Nordgren som har en gedigen erfarenhet av att jobba med juridiska frågor som rör Sverige och Spanien. Jonas Nordgren har avlagt svensk advokatexamen samt studerat juridik i både Sverige och Spanien. Kompetensen inom svensk och spansk rätt och medlemskapet i Sveriges advokatsamfund och registreringen vid Malagas advokatsamfund gör att du som klient kan känna dig trygg när du anlitar oss.

Vårt kontor finns i Marbella på den spanska Solkusten men vi är tillgängliga i hela Spanien och Sverige. Vi åtar oss även uppdrag på distans genom en första kontakt per e-mail, eller telefon samt därefter ett personligt möte. Vi är övertygade om att ett personligt möte förbättrar samarbetet mellan advokatfirman och klienten.