Arvs och familjerätt

Inte minst i familjerättsliga frågor gäller det att se längre än juridiken och hitta praktiska lösningar och använda sig av möjligheterna inom både svensk- och spansk rätt.

Vi upprättar alla slags familjerättsliga dokument såsom testamenten och äktenskapsförord, både svenska och spanska handlingar.

Vi kan biträda dig under hela processerna i alla typer av ärenden som rör familjerätt eller arvsrätt, bland annat i samband med:

• Bouppteckning, boutredning, uppdrag som boutredningsman,
• Arvskifte
• Vårdnadsfrågor, umgängesrätt, underhåll till barn, bortförande av barn
• Testamenten, lagval
• Äktenskapsförord, lagval
• Äktenskapsskillnad (“Skilsmässa”)
• Bodelning, underhåll till barn och till f.d. make/maka
• Uppdrag som god man eller förvaltare,
• Arvsskatt
• Sambofrågor
• Tvist vid svensk eller spansk domstol

Arvs och familjerätt

Inte minst i familjerättsliga frågor gäller det att se längre än juridiken och hitta praktiska lösningar och använda sig av möjligheterna inom både svensk- och spansk rätt.

Vi upprättar alla slags familjerättsliga dokument såsom testamenten och äktenskapsförord, både svenska och spanska handlingar.

Vi kan biträda dig under hela processerna i alla typer av ärenden som rör familjerätt eller arvsrätt, bland annat i samband med:

• Bouppteckning, boutredning, uppdrag som boutredningsman,
• Arvskifte
• Vårdnadsfrågor, umgängesrätt, underhåll till barn, bortförande av barn
• Testamenten, lagval
• Äktenskapsförord, lagval
• Äktenskapsskillnad (“Skilsmässa”)
• Bodelning, underhåll till barn och till f.d. make/maka
• Uppdrag som god man eller förvaltare,
• Arvsskatt
• Sambofrågor
• Tvist vid svensk eller spansk domstol