Arvode

Du är alltid välkommen att kontakta advokatfirman Nordgren för en kostnadsfri inledande kontakt och för att få en offert på ditt ärende. Att anlita advokat innebär en kostnad. Ofta är det så att det genom att anlita advokat vid ett tidigt skede i ett ärende går att undvika att kostnaderna senare skenar iväg, till exempel när parterna i en tvist står längre ifrån varandra.

Vid den inledande kontakten med advokatfirman går vi alltid tillsammans med klienten igenom vilka debiteringsrutiner som kommer att tillämpas i ärendet. En del uppdrag debiteras enligt den tid som läggs ned på ärendet och, i den mån det är möjligt, lämnas då en uppskattning av arvodets omfattning. På andra typer av uppdrag kan fasta priser lämnas.

Främst vad gäller ärenden med koppling till Sverige kan det finnas möjlighet att finansiera ärendet genom rättshjälp eller rättsskydd, eller som offentlig försvarare eller offentligt biträde.

Konsumenttvistnämnden

Arvodet som debiteras av Advokatfirman Nordgren skall vara skäligt enligt Sveriges Advokatsamfunds regler om god advokatsed och kan även prövas i Konsumenttvistnämnden. Läs mer om Konsumenttvistnämnden här.

Arvode

Du är alltid välkommen att kontakta advokatfirman Nordgren för en kostnadsfri inledande kontakt och för att få en offert på ditt ärende. Att anlita advokat innebär en kostnad. Ofta är det så att det genom att anlita advokat vid ett tidigt skede i ett ärende går att undvika att kostnaderna senare skenar iväg, till exempel när parterna i en tvist står längre ifrån varandra.

Vid den inledande kontakten med advokatfirman går vi alltid tillsammans med klienten igenom vilka debiteringsrutiner som kommer att tillämpas i ärendet. En del uppdrag debiteras enligt den tid som läggs ned på ärendet och, i den mån det är möjligt, lämnas då en uppskattning av arvodets omfattning. På andra typer av uppdrag kan fasta priser lämnas.

Främst vad gäller ärenden med koppling till Sverige kan det finnas möjlighet att finansiera ärendet genom rättshjälp eller rättsskydd, eller som offentlig försvarare eller offentligt biträde.

Konsumenttvistnämnden

Arvodet som debiteras av Advokatfirman Nordgren skall vara skäligt enligt Sveriges Advokatsamfunds regler om god advokatsed och kan även prövas i Konsumenttvistnämnden. Läs mer om Konsumenttvistnämnden här.