Affärsjuridik

Advokatfirman Nordgren biträder löpande klienter i en rad olika affärsjuridiska sammanhang, bland annat:

• Allmän bolagsrätt
• Bildande av bolag
• Avtal
• Skatterådgivning
• Indrivning av fordringar
• Likvidation av bolag
• Tvister
• Överlåtelse av bolag och värdepapper
• Köp av lös och fast egendom
• Skatterätt
• Transporträttsliga frågor

Affärsjuridik

Advokatfirman Nordgren biträder löpande klienter i en rad olika affärsjuridiska sammanhang, bland annat:

• Allmän bolagsrätt
• Bildande av bolag
• Avtal
• Skatterådgivning
• Indrivning av fordringar
• Likvidation av bolag
• Tvister
• Överlåtelse av bolag och värdepapper
• Köp av lös och fast egendom
• Skatterätt
• Transporträttsliga frågor